Popis vzoru či právní služby

Společníci své právo podílet se na řízení společnosti vykonávají prostřednictvím valné hromady. Rozhodování per rollam bude užitné pro společníky společnosti, u niž je komplikované zajistit účast na valné hromadě. Při rozhodování per rollam je možné přijmout jakékoli rozhodnutí, které spadá do působnosti valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva okruh rozhodnutí, které je tímto způsobem vyloučeno přijmout.

Výhodou rozhodování per rollam je bezesporu úspora času a nákladů spojených se svoláním valné hromady, zejména pak úspora za služby notáře u těch rozhodnutí, kde je zákonem vyžadováno osvědčení rozhodnutí notářským zápisem.

Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)

531  včetně DPH

590 Kč Off

Finalizace na míru (právní služba)

Dokončíme vzor dle Vašeho zadání. Dostanete hotový produkt. Vyplňte kontaktní údaje v objednávce, zavoláme Vám nebo pošleme email.

Telefonická porada s advokátem (právní služba)

Potřebujete konzultaci ohledně vybraného vzoru? Nabízíme ji za zvýhodněnou cenu. Vyplňte kontaktní údaje v objednávce, zavoláme Vám.

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400