Popis vzoru či právní služby

Společníci své právo podílet se na řízení společnosti vykonávají prostřednictvím valné hromady. Rozhodování per rollam bude užitné pro společníky společnosti, u niž je komplikované zajistit účast na valné hromadě. Při rozhodování per rollam je možné přijmout jakékoli rozhodnutí, které spadá do působnosti valné hromady, nestanoví-li společenská smlouva okruh rozhodnutí, které je tímto způsobem vyloučeno přijmout.

Výhodou rozhodování per rollam je bezesporu úspora času a nákladů spojených se svoláním valné hromady, zejména pak úspora za služby notáře u těch rozhodnutí, kde je zákonem vyžadováno osvědčení rozhodnutí notářským zápisem.

Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)

590  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400