Šiřte svou značku a příběh bezpečně.

Nastavíme strategii ochrany Vašeho brandu či know-how.

V tomto roce opět s dotací 90 % ceny služby.

Hledáte způsob, jak efektivně chránit svůj inovativní nápad nebo produkt? Existuje mnoho metod, jak toho dosáhnout – od registrace ochranných známek, přes uzavření dohod o mlčenlivosti s Vašimi dodavateli, správné zajištění autorských práv a ochrany obchodních tajemství, až po registraci domén.

Jak se v tom ale vyznat? S čím a kde začít? Právě zde přichází na pomoc právní služba IP Scan, která Vám na tyto otázky odpoví.

Co je služba IP Scan?

IP Scan je služba určená pro analýzu Vašeho duševního vlastnictví a Vašich potřeb k zabezpečení duševního vlastnictví, tedy správného nastavení ochrany například loga, názvu, brandu, know-how, textů, vynálezů a všech tajných ingrediencí Vašeho podnikání.

Službu IP Scan mohou poskytovat pouze certifikovaní odborníci na právo duševního vlastnictví. Tuto certifikaci lze získat pouze od úřadu
EUIPO – Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Díky službě IP Scan získáte od našeho advokáta důkladnou analýzu Vašeho obchodního modelu a produktů s cílem vytvořit ucelenou strategii pro ochranu duševního vlastnictví. Budete tak mít jasno, na které aspekty se soustředit a jaké kroky je nutné podniknout.

Komu je služba IP Scan určena?

Dotaci na tuto službu mohou získat malé a střední podniky, tj. podniky, které zaměstnávají méně než 250 lidí a jejich roční obrat nepřekračuje 50 milionů EUR.

Nabízíme zpracování žádosti o dotaci, která pokrývá 90 % nákladů této služby. Cena služby je stanovena na 900 EUR + 21 % DPH (přibližně 22.500 Kč bez DPH), z čehož dotace pokryje 810 EUR (přibližně 20.250 Kč bez DPH). Jak získat grant na IP Scan?

Jak získáte dotaci?

Získání dotace je jednoduché a nabízíme dvě možnosti, jak toho dosáhnout. Můžete podat žádost sami, nebo vám s podáním žádosti pomůžeme.

K získání dotace je potřeba několik povinných dokumentů:

1. Potvrzení o vedení bankovního účtu spolu s výpisem z bankovního účtu.
2. Osvědčení o registraci k DPH, nebo jiné osvědčení, ze kterého bude patrný zápis v obchodním rejstříku a Vaše IČ.
3. Čestné prohlášení, jehož vzor naleznete zde.

Následně si na stránkách Fondu pro MSP vytvoříte účet, přiložíte potřebné dokumenty a čekáte na schválení. Po schválení Vás kontaktuje Úřad průmyslového vlastnictví s přiděleným certifikovaným specialistou, který provede IP Scan, vystaví daňový doklad a zajistí proplacení prostředků z fondu.

Naše kancelář disponuje advokáty s potřebnou certifikací. Pro Vaši informaci za poslední rok bylo v celé EU certifikováno pouze cca 300 právníků.

Jak probíhá IP Scan?

Co získáte z analýzy a našich zjištění?

Analýza Vám poskytne ucelený přehled o relevantních oblastech duševního vlastnictví, včetně spojených rizik, a doporučí strategii pro další kroky v ochraně Vašeho duševního vlastnictví. Díky tomu budete mít jasnou cestu, jak postupovat dále. S realizací těchto kroků Vám následně také pomůžete. Nyní už budete vědět, co je potřeba učinit.

Kolik máte času?

Žádosti o dotaci jsou omezeny pouze do 6. 12. 2024 a pro rok 2024 je k dispozici pouze omezené množství finančních prostředků. V případě jejich vyčerpání, bude přijímání dalších žádostí ukončeno.

Máte zájem o IP Scan? Nezávazně nás kontaktujte přes kontaktní formulář a my se o vše postaráme. Stačí vyplnit dotazník níže a my připravíme veškeré potřebné dokumenty.

Máte zájem o IP Scan?