Úvodem

AB PARTNERS funguje na českém a slovenském trhu právních služeb relativně krátkou dobu, ale stihla si získat srdce a důvěru poměrně významných klientů.

Přestože máme oficiální sídlo v Praze a pobočky v Plzni a v Bratislavě, hodnotíme se sami jako plzeňská kancelář. Hlavní část personálního obsazení kanceláře je umístěna, a tedy i zpracování jednotlivých služeb je zajišťováno především v Plzni.

Náš tým disponuje odborností na vysoké úrovni v dominantních oblastech práva. Míra odbornosti členů týmu je prezentována nejen prostřednictvím jejich publikační činnosti, aktivní účastí na odborných konferencích, přípravou školení pro klienty, ale i působením v akademických kruzích při výuce na vysokých školách a samotné vědecké činnosti.

Zaměření jednotlivých advokátů AB PARTNERS se prolínají jen minimálně a kancelář je tak schopna pokrývat větší pole právních oblastí.

S čím pomáháme?

Výjimkou z individuálního zaměření advokátů je segment nemovitostí, ve kterém kancelář při zpracování smluvní dokumentace překračuje dvě zakázky za jeden kalendářní den, a to pro řadu předních realitních kanceláří v České republice. Ruku v ruce se s tímto nese zastupování developerů, kde AB PARTNERS poskytuje služby od fáze realizace výstavby až po finální prodej bytových i komerčních objektů včetně skladovacích a výrobních hal.

Neméně důležitou agendou kanceláře je správa pohledávek. Zkušenosti na tomto poli sbíráme již dlouhá léta a ve správě naše kancelář v současné době drží desítky tisíc kusů pohledávek. Nejedná se však jen o zastoupení klientů v nalézacím a exekučním řízení. Při správě se nelze pochopitelně obejít bez řešení insolvenčních řízení, incidenčních sporů, dědických řízení a v konečném důsledku řešíme pohledávky až na úroveň statutárních orgánů dlužníků či relativní neúčinnosti převodů majetku, při kterých dochází ke zkracování práv našich klientů. Podstatnou specializaci v tomto segmentu pak tvoří směnečné právo a vymáhání pohledávek ze směnek.

Při řešení těchto objemů právních služeb držíme krok s moderními technologiemi, které nám pomáhají zvládat naši činnost na jednak bezchybné úrovni a jednak s lehkostí nám vlastní, aniž bychom mohli zanedbat jakoukoli naši povinnost. Vedle širokého spektra cloudových služeb určených nejen pro vedení advokátní agendy, ale také pro předávání klientských spisů, nám tak pomáhá i umělá inteligence, přímá práce v SAP systémech klientů apod. Dbáme na nejvyšší míru transparentnosti a advokátní systémy jsou schopné automatizovaného reportingu informací ze spisů vůči nám i našim klientům. Systémy poskytují také službu přímého přístupu klienta do uživatelského rozhraní, kde je oprávněn zjišťovat informace ze svého advokátního spisu bez další součinnosti kanceláře. Při tom dbáme nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti a veškeré přístupy jsou zabezpečeny odpovídajícím způsobem.

V oblasti duševního vlastnictví disponujeme rešeršními systémy pro lustrace kolizních ochranných známek v předregistrační fázi či pro jejich hlídání ve fázi po zápisu klientské ochranné známky, a to po celém světě. Kancelář je také schopna ve spolupráci s dalšími partnery zajistit registrace ochranných známek i jakékoli jiné služby z oblasti práva duševního vlastnictví v jiných státech zahrnujících například USA, Velkou Británii, Německo, Rakousko, Polsko, Chorvatsko. Pro kancelář byla také významná vlastní akvizice portálu pro registraci ochranných známek a jeho začlenění do vlastní struktury a chodu kanceláře. Na základě této akvizice kancelář zpracovává měsíčně desítky přihlášek, námitek a obran proti námitkám do přihlášek našich klientů a souvisejících sporů zejména z oblasti hospodářské soutěže.

Významná část právních služeb je poskytována i v obchodních sférách práva od základní korporátní agendy přes fúze a akvizice až po emise dluhopisů včetně poskytování služby agenta pro zajištění, založení investičních společností a fondů včetně SICAV a jejich provozních záležitostí apod. O vysoký standard našich služeb dbáme zejména v oblasti smluvního práva. Zastupujeme přední společnosti jak ze sféry běžných retailových sítí a prémiových značek, tak i strojírenských společností.

Komu pomáháme?

Mezi významné klienty z řad obchodních společností pak patří například Plzeňský Prazdroj na českém i slovenském trhu, české zastoupení společnosti Samsung a jejich výhradního distributora na českém trhu, ambasády, výhradní dovozce vozů Rolls-Royce pro český trh, české zastoupení holdingu Max Aicher, Pražská plynárenská či přední realitní kanceláře M & M reality a Broker Consulting.

A co běžné právo a pro bono?

Kancelář se však přes svou vysokou odbornost nezbavuje právních služeb poskytovaných v rodinném, občanském, stavebním právu, sousedských sporech nebo zdravotnickém právu na úrovni procesního opatrovnictví nedobrovolně převzatých fyzických osob a souvisejících vztazích se zdravotními ústavy. Svou společenskou odpovědnost pak dokládá četnými pro bono aktivitami nejen na poli právních služeb, ale i v podobě darů a podpory dobročinných akcí.

Domluvte si osobní schůzku.