POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Občanské právo

  Vymáhání peněžních pohledávek, sepis a příprava podkladů pro převod nemovitostí včetně úschovy peněz, bytové a družstevní právo, sepis a kontrola smluv, občanskoprávní závazkové vztahy, autorské právo, pojistné právo, náhrada škody

 • Rodinné právo

  Sporné i nesporné rozvody, vypořádání společného jmění manželů, stanovení výživného na nezletilé i zletilé děti včetně vymáhání dlužného výživného, snížení či zvýšení výživného, svěření dětí do péče včetně úpravy styku, sepis komplexních dohod

 • Pracovní právo

  Příprava kompletní smluvní agendy v pracovněprávních vztazích, ochrana zaměstnavatelů a zaměstnanců, náhrada škody z úrazu zaměstnance

 • Obchodní právo

  Zakládání a přeměny obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice, likvidace obchodních společností, vymáhání peněžních pohledávek včetně směnečných, obchodní závazkové vztahy, mezinárodní obchodní právo, právo ochrany obchodní firmy, hospodářská soutěž, ochrana proti nekalé soutěži, živnostenské právo, veřejné zakázky, patenty a ochranné známky, internetové a softwarové právo

 • Insolvenční právo

  Zastoupení věřitelů a uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení, monitoring insolvenčního rejstříku

  Pomoc dlužníkům, kteří se dostali do problémů se splácením dluhů, příprava návrhů na povolení oddlužení

 • Trestní právo

  Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených osob v trestním řízení, vymáhání odškodného pro poškozené a pozůstalé, vymáhání náhrady škody po státu

 • Ostatní služby

  Bezpečná úschova peněz a jejich převody, úschovy listin, vyhledávání informací a důkazů, školení obchodníků a firem, autorizovaná konverze dokumentů, úřední ověření podpisu

Jsme připraveni Vám okamžitě poskytnout právní služby na profesionální úrovni.