Máme řešení pro každého!

NEMOVITOSTI

Spolupracujeme s předními realitními kancelářemi, developery, bytovými družstvy, správci a společenstvími vlastníků jednotek. Zastupujeme i jednotlivce. Nepodceňujte rizika spojená s prodejem nemovitosti. Rádi vám pomůžeme.

OBCHODNÍ PRÁVO

Zajišťujeme korporátní i smluvní agendu bez ohledu na velikost vašeho podnikání. Jste živnostník či startup? Dopřejte si právní služby, které vás nezruinují.

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní právo je naší doménou. Poskytujeme řešení na míru pracovním agenturám. Zastupujeme ale i zaměstnance v pracovněprávních sporech.

VYMÁHÁNÍ A SPRÁVA POHLEDÁVEK

Vymáháme jednotlivé pohledávky i soubory pohledávek (100+). Správa pohledávek může zlepšit ekonomickou situaci vaší společnosti.

TRESTNÍ PRÁVO

Přebíráme zastoupení klienta v jakékoli fází trestního řízení. Zastupujeme na plnou moc i klienty ze zahraničí. Garantujeme maximální diskrétnost a podporu.

IT PRÁVO / e-COMMERCE

Reagujeme na nové technologie. Naše právní služby jsou podpořeny orientací nejen v online prostředí, ale i ve složitých technologických systémech. Tvoříme také řešení pro eshopy i freelancery.

RODINNÉ PRÁVO

V oblasti rodinného práva Vám naše kancelář zajistí komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství, a to jak rozvodu sporného, tak i rozvodu nesporného. V této souvislosti Vám naši advokáti pomohou s úpravou poměrů k nezletilým dětem. Máme praktické zkušenosti se zastupováním klientů v řízeních o stanovení výživného či jeho změnách, a to jak pro děti, tak i ostatní rodinné příslušníky.

OCHRANA OSOBNOSTI

Poskytneme Vám právní zastoupení ve věcech žalob na ochranu osobnosti, a to předně proti zásahům do lidské důstojnosti, cti, dobrého jména a soukromí včetně obydlí. Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv můžeme Vám poskytnout pomoc při nápravě. Tým advokátů Vám pomůže také s uplatněním náhrady nemajetkové újmy.

ÚJMA NA ZDRAVÍ

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na problematiku náhrady škody při ublížení na zdraví pro přímé oběti dopravních nehod a trestných činů či poškozených z pracovních úrazů (bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetkové újma). Zastupujeme také příbuzné při vymáhání nároků na náhradu nemajetkové újmy včetně pozůstalých při usmrcení blízké osoby.

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400