Naše kancelář se dlouhodobě zabývá nejzávažnějšími trestními kauzami, a to i v případě obviněných cizinců. Všichni naši advokáti disponují odbornými znalostmi a rozsáhlými zkušenostmi v oboru trestního práva. Poskytnou Vám pomoc ve všech stádiích trestního řízení. Neváhejte se na nás obrátit již na začátku trestního řízení, kdy Vám poskytneme pomoc v přípravném řízení konaném před policejními orgány.

Naši advokáti mají bohaté praktické zkušenosti s obhajobou jak dospělých obviněných, tak i mladistvých. Během řízení před soudem jsme kompetentní k podání všech řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. K naší specializaci patří také zastupování klientů ve vykonávacím řízení, při podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu i v řízení při podání žádosti o prominutí zbytku trestu.

Neváhejte se na nás obrátit i pokud potřebujete pomoct během trestního řízení jako poškozený. Pomůžeme Vám v adhezním řízení a uplatníme za Vás veškeré nároky na náhradu škody. V takovém případě jsou pak náklady za naše zastoupení vymáhány po odsouzeném.

Zastupujeme klienty rovněž při zpracování a podání trestních oznámení nebo například při náhradě škody způsobené neoprávněně zahájeným trestním stíháním ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Výběr poskytovaných služeb
  • Obhajoba v přípravném řízení včetně řízení o vzetí do vazby

  • Odklony v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu)

  • Obhajoba v rámci hlavního líčení

  • Odvolání a obhajoba před odvolacím soudem

  • Dovolání

  • Ústavní stížnost

  • Žádost o prominutí zbytku trestu, žádost o podmíněné propuštění

  • Žádost o zahlazení odsouzení

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400