Naši advokáti poskytují klientům komplexní právní služby ve věcech ochrany osobnosti.

Poskytneme Vám právní zastoupení ve věcech žalob na ochranu osobnosti, a to předně proti zásahům do lidské důstojnosti, cti, dobrého jména a soukromí včetně obydlí. Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv můžeme Vám poskytnout pomoc při nápravě. Tým advokátů Vám pomůže také s uplatněním náhrady nemajetkové újmy.

Dále zastupujeme klienty nařčené ze zásahu do osobnostních práv nebo také v případech týkajících se zásahů orgánů veřejné moci.

Výběr poskytovaných služeb
  • Žaloby proti zásahům do lidské důstojnosti, cti, dobrého jména a soukromí včetně obydlí

  • Ochrana lidské integrity

  • Zastupování v řízení o nedobrovolném převzetí do zdravotního ústavu a dalším držení

  • Ochrana proti zásahům orgánů veřejné moci

  • Náhrada škody při nesprávném úředním rozhodnutí či postupu orgánů veřejné moci

  • Zastupování v soudním řízení

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400