POŽÁDEJTE O BEZPLATNOU KONZULTACI

Vyplňte formulář níže, brzy se vám ozveme.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 07673418, DIČ: CZ07673418
Ježkova 757/14
130 00 Praha

POBOČKA PRAHA:

Ježkova 757/14, 130 00 Praha

POBOČKA PLZEŇ:

Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň

RECEPCE:

+420 602 127 400

EMAIL:

info@abpartners.cz

PRACOVNÍ DOBA:

Pondělí - pátek 8:00 - 16:00

ADVOKÁTI

Jan se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva obchodního, občanského a insolvenčního. Má rozsáhlé zkušenosti s ochranou autorského práva a práv průmyslových, zejména ochranných známek, patentů a užitných vzorů, a to jak na tuzemské, tak i mezinárodní úrovni. Značné zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů při řešení sporů před soudy. Ve své dosavadní praxi se také věnoval právu životního prostředí.

Jan Ambrož

Advokát a partner

Eva se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (právo obchodních korporací, likvidace společností, veřejné zakázky, nekalá soutěž), pracovního práva (podpora malým a středním firmám, příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, vnitřní předpisy a směrnice, náhrady škody), práva průmyslového vlastnictví a IT práva (autorské právo, ochranné známky apod.) a mediace (mimosoudní řešení sporů).

Eva Benešová

Advokátka a partnerka

Petr se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti zastupování klientů před soudy a správnímí orgány v rámci sporné i nesporné agendy, práva obchodního, insolvenčního, občanského, přestupkového a trestního. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti nemovitostí, bytového práva a zejména bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Ve své dosavadní praxi se také věnoval pojistnému právu.

Petr Bílý

Advokát a partner

Klára se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy), práva směnečného a šekového (uplatnění nároků ze směnek a šeků), insolvenčního práva (zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení, osobní bankrot) a trestního práva (majetková trestná činnost).

Klára Nezkusilová

Advokátka a partnerka

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Kateřina se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), trestního práva, rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy).

Kateřina Kabelíková

Advokátní koncipientka

Jan Kafka

Advokátní koncipient

POBOČKA PRAHA, JEŽKOVA 757/14

POBOČKA PLZEŇ, PREŠOVSKÁ 337/6