NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Vyplňte formulář níže, brzy se vám ozveme.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

AB PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 07673418, DIČ: CZ07673418
Ježkova 757/14
130 00 Praha

POBOČKA PRAHA:

Ježkova 757/14, 130 00 Praha

POBOČKA PLZEŇ:

Prešovská 337/6, 301 00 Plzeň

RECEPCE:

+420 602 127 400

EMAIL:

info@abpartners.cz

PRACOVNÍ DOBA:

Pondělí - pátek 8:00 - 16:00

POBOČKA PRAHA, JEŽKOVA 757/14

POBOČKA PLZEŇ, PREŠOVSKÁ 337/6

ADVOKÁTI

Jan se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva obchodního, občanského a insolvenčního. Má rozsáhlé zkušenosti s ochranou autorského práva a práv průmyslových, zejména ochranných známek, patentů a užitných vzorů, a to jak na tuzemské, tak i mezinárodní úrovni. Značné zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů při řešení sporů před soudy. Ve své dosavadní praxi se také věnoval právu životního prostředí.

Jan Ambrož

Advokát

Eva se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (právo obchodních korporací, likvidace společností, veřejné zakázky, nekalá soutěž), pracovního práva (podpora malým a středním firmám, příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, vnitřní předpisy a směrnice, náhrady škody), práva průmyslového vlastnictví a IT práva (autorské právo, ochranné známky apod.) a mediace (mimosoudní řešení sporů).

Eva Benešová

Advokátka

Petr se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti zastupování klientů před soudy a správnímí orgány v rámci sporné i nesporné agendy, práva obchodního, insolvenčního, občanského, přestupkového a trestního. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti nemovitostí, bytového práva a zejména bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Ve své dosavadní praxi se také věnoval pojistnému právu.

Petr Bílý

Advokát

Klára se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy), práva směnečného a šekového (uplatnění nároků ze směnek a šeků), insolvenčního práva (zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení, osobní bankrot) a trestního práva (majetková trestná činnost).

Klára Nezkusilová

Advokátka

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Kateřina se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), trestního práva, rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy).

Kateřina Kabelíková

Advokátní koncipientka

Jan Kafka

Advokátní koncipient