Naše advokátní kancelář se zaměřuje na problematiku náhrady škody při ublížení na zdraví pro přímé oběti dopravních nehod a trestných činů či poškozených z pracovních úrazů (bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetkové újma). Zastupujeme také příbuzné při vymáhání nároků na náhradu nemajetkové újmy včetně pozůstalých při usmrcení blízké osoby.

Předně Vás seznámíme se všemi Vašimi nároky, na jaké máte jako poškozený právo. Pomůžeme Vám uplatnit Vaše nároky u viníka a příslušené pojišťovny a následně Vás zastoupíme u soudu v případě, že nebude dobrovolně uhrazena náhrada škody a veškeré Vaše související nároky včetně náhrady právního zastoupení.

Jsme partnery předních nadnárodních společností zabývajících se zejména odškodněním obětí dopravních nehod.

Výběr poskytovaných služeb
  • Zajištění znaleckých posudků a lékařských zpráv

  • Uplatnění u pojišťovny

  • Zastupování v trestním řízení proti viníkovi

  • Uplatnění nároků soudní cestou

  • Komunikace s policejními orgány

  • Stanovení výše nároku (bolestné, ztížení společenského uplatnění, další nemajetkové újmy)

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400