Osvobození převodu dokončené jednotky v rodinném domě od daně z nabytí nemovitých věcí

Současné vlastníky a především nabyvatele bytových jednotek překvapí od 1. 11. 2019 příjemná změna v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň, upravená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen “zákonné opatření”), doznala počátkem listopadu výrazné změny v oblasti osvobození od této daně. Novela tohoto zákonného opatření se zaměřuje na § 7 zákonného opatření, jenž upravuje věcná osvobození u nových staveb.

Za jakých podmínek jsou povinné zimní pneumatiky od 1. listopadu?

V období od 1. listopadu do 31. března lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N (tj. motorové vozidlo, které má nejméně čtyři kola a používá se pro dopravu osob nebo nákladu) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Jak je to s revizemi kotlů na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje každému provozovateli stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (dále jen „kotel na tuhá paliva“), provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Seminář Právo pro realitní makléře I.

Dovolujeme si Vás pozvat na celodenní seminář Právo pro realitní makléře I. Do konce tohoto roku je seminář plánován ve dvou termínech 8.12.2016 a 20.12.2016 vždy v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. Seminář se uskuteční v prostorách naší advokátní kanceláře a jeho kapacita je omezena, neváhejte proto vyplnit kontatní formulář pro rezervaci místa.


Pomůžeme vám s vymáháním a správou pohledávek

Naše kancelář vám poskytne správu pohledávek na nejvyšší úrovni. Nezáleží, zda za námi přijdete s jednou pohledávkou či nám předáte kompletní správu vašich pohledávek. Vymáhání pohledávek provádíme po celé České republice.

1 2