Popis vzoru či právní služby

V objednávce vždy uveďte Váš email a telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat a domluvit se na podrobnostech.

Po zahájení insolvenčního řízení na majetek Vašeho dlužníka můžete svou pohledávku zpravidla uplatnit jen přihláškou, většina soudních řízení se přeruší a exekuce na majetek dlužníka nelze provést. Na přihlášení pohledávky máte obvykle dva měsíce po rozhodnutí o úpadku Vašeho dlužníka. Pokud svou pohledávku nepřihlásíte v uvedené lhůtě, může se stát, že o ní přijdete.

Pokud soud dlužníkovi schválí oddlužení, bude řešeno zpeněžením dlužníkova majetku nebo splátkovým kalendářem. Dlužník po celou dobu insolvenčního řízení musí plnit stanovené podmínky. Jedině tak může soud po jeho ukončení vydat osvobození od nesplacených a nepřihlášených dluhů.

Jestliže na dlužníkův majetek bude prohlášen konkurz, bude řešen zpeněžením dlužníkova majetku. V tomto případě však můžete po skončení řízení na základě seznamu přihlášených pohledávek poslat dlužníka do exekuce, a to aniž byste museli projít řízením před soudem. Seznam přihlášených pohledávek se v takovém případě považuje za exekuční titul.

Nepromeškejte proto lhůtu k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. S přihláškou pohledávky Vám rádi pomůžeme.

Co budete k přihlášení pohledávky potřebovat? Právní titul (např. objednávku, dodací list, fakturu…atd.), další dokumenty k prokázání existence pohledávky (např. potvrzení o platbě, komunikaci nebo uznání dluhu).

Cena této služby je stanovena za vypracování přihlášky max. 3 pohledávek za jedním dlužníkem. V případě zájmu o přihlášení více pohledávek za jedním dlužníkem nebo za více dlužníky, navyšte počet položek.

 

 

 

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení (právní služba)

1.490  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400