V oblasti obchodního práva Vám náš tým advokátů poskytne cenné rady v oblasti korporátní agendy. Naše kancelář disponuje praktickými zkušenostmi v oblasti založení obchodních korporací i jejich správy. Jsme schopni vyřídit za Vás veškerou administrativu spojenou s obchodním rejstříkem i dalšími správními orgány. Pomůžeme Vám s organizací a řízením valných hromad, s ochranou práv většinových a menšinových společníků či se změnou právní formy a v oblasti fúzí a akvizic. Obrátit se na nás můžete i v případě likvidace a rušení Vaší společnosti, a to včetně výkonu funkce likvidátora společnosti.

V oblasti fúzí a akvizic zaštiťujeme celou transakci. Ve spolupráci s daňovými, účetními, technickými či stavebními poradci z řad našich partnerů zajistíme hladký průběh. Provedeme kompletní prověrku stavu účetnictví, plnění daňových povinností, stavu majetku včetně nemovitostí a jejich technického posouzení obsahující i detaily jako plnění požárních předpisů apod.

Mimo jiné má naše advokátní kancelář rozsáhlé zkušenosti s problematikou cenných papírů, zejména emise dluhopisů a zajištění pohledávek směnkami a jejich následného vymáhání. Pro tyto případy jsme nadstandardně pojištěni.

Dále naše kancelář nabízí právní poradenství v oblasti smluvní agendy. Rádi Vám pomůžeme s přípravou a sepsáním smluvní dokumentace, kontrolou a připomínkováním smluv, přípravou dodavatelských i odběratelských obchodních podmínek.

Obrátit se na náš můžete i v případě, že druhá strana neplní své smluvní povinnosti. Pomůžeme Vám s vymáháním Vašich nároků.

Výběr poskytovaných služeb
 • Založení společnosti

 • Sloučení obchodní společnosti s jinou společností, rozdělení obchodní společnosti do více samostatných společností

 • Změna právní formy společnosti

 • Koupě a prodej obchodních podílů, akcií

 • Vklady do společnosti

 • Podání stížnosti k ústavnímu soudu

 • Pracovněprávní problematika

 • GDPR a ochrana osobních údajů (audit, vypracování směrnice, dokumentace, školení)

 • Zastoupení ve správních řízeních a při kontrolách správních orgánů

 • Přípravu všeobecných obchodních podmínek

 • Vymáhání pohledávek

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400