Popis vzoru či právní služby

Kvalifikace je celková schopnost zaměstnance vykonávat určitou konkrétní práci na základě teoretických a praktických zkušeností a dovedností zaměstnance. Velmi často má jak zaměstnavatel, tak i sám zaměstnanec zájem na tom, aby zaměstnanec získal odbornější znalosti ve svém oboru či si osvojil nové techniky. S prohlubováním či zvyšováním kvalifikace mohou obě strany počítat již v okamžiku vzniku pracovního poměru.

Jelikož se v řadě případů jedná o časově i finančně náročný program, doporučujeme zaměstnavatelům, aby se svými zaměstnanci pomocí písemně uzavřené kvalifikační dohody jasně nastavili pravidla takovéhoto vzdělávání.

Kvalifikační dohoda obsahuje závazek zaměstnance po určitou dobu setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele. Maximální doba tohoto závazku je 5 let od data zvýšení či prohloubení kvalifikace. V případě porušení závazku zaměstnance, nastává povinnost k úhradě nákladů, které na jeho zvýšení či prohloubení kvalifikace zaměstnavatel vynaložil, popř. na jejich poměrnou část (§ 234 odst. 1 zákoníku práce).

Kvalifikační dohoda

1.290  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400