Naše kancelář má rozsáhlé zkušenosti v oblasti IT práva a práva informačních technologii. V rámci této oblasti práva naše kancelář nabízí zpracování a revize smluv a soudní a mimosoudní řešení sporů zejména mezi objednateli a dodavateli informačních technologií. Dále naši advokáti zajistí ochranu Vašich práv duševního vlastnictví (autorských práv, práv k ochranným známkám, patentových práv apod.) a na míru připraví potřebnou smluvní dokumentaci. Zejména se specializujeme na licenční smlouvy k software.

Praktické zkušenosti má naše kancelář v oblasti e-commerce. Pro e-shopy zajišťujeme kompletní dokumentaci včetně přípravy obchodních podmínek, GDPR agendu, poradenství v oblasti spotřebitelského práva a práv z vadného plnění.

Pomůžeme Vám také s problematikou autorského práva v prostředí internetu i s vymáháním nároků z porušení autorských práv.  Poskytujeme právní poradenství v oblasti doménového práva. Zastoupíme Vás při převodu a prodeji domény, vypracujeme či zrevidujeme smlouvu o převodu domény.

Výběr poskytovaných služeb
  • Zpracování všeobecných obchodní podmínek

  • GDPR agenda

  • Zápisy ochranných známek, patentů

  • Autorské právo a vymáhání nároků

  • Licenční smlouvy

  • Smlouvy o dílo v IT

  • Agilní smlouvy na vývoj SW

  • Servisní smlouvy

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400