Popis vzoru či právní služby

V objednávce vždy uveďte Váš email a telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat a domluvit se na podrobnostech.

Dluží Vám někdo peníze? Víte, že můžete o svou pohledávku velice snadno přijít. Pokud Váš dlužník nebo jeho jiný věřitel podá insolvenční návrh, tak po rozhodnutí o úpadku Vašeho dlužníka máte obvykle dva měsíce na přihlášení pohledávky u insolvenčního soudu.

Avšak o zahájeném insolvenčním řízení nemusíte vůbec vědět. V insolvenčním řízení se vše zveřejnuje pouze elektronicky v insolvenčním rejstříku. Nikdo Vás o změnách v insolvenčním rejstříku neinformuje. Právo totiž přeje bdělým.

Co se stane, když nepřihlásíte pohledávku v insolvenčního řízení? Je velmi pravděpodobné, že o Vaši pohledávku přijdete. Existují sice jisté výjimky, nicméně po zahájení insolvenčního řízení můžete svou pohledávku uplatnit pouze přihláškou. Se zahájením insolvenčního řízení se pojí některé účinky, např. soudní řízení se přeruší a exekuce na majetek dlužníka nelze provést.

A co tedy když se přihlásím? Pokud se stihnete se svou pohledávkou do insolvenčního řízení včas přihlásit, můžete dostat alespoň část svých peněz zpět. 

Pokud soud dlužníkovi schválí oddlužení, bude řešeno zpeněžením dlužníkova majetku nebo splátkovým kalendářem. Dlužník po celou dobu insolvenčního řízení musí plnit stanovené podmínky. Jedině tak může soud po jeho ukončení vydat osvobození od nesplacených a nepřihlášených dluhů.

Jestliže na dlužníkův majetek bude prohlášen konkurz, bude řešen zpeněžením dlužníkova majetku. V tomto případě však můžete po skončení řízení na základě seznamu přihlášených pohledávek poslat dlužníka do exekuce, a to aniž byste museli projít řízením před soudem. Seznam přihlášených pohledávek se v takovém případě považuje za exekuční titul.

Nepromeškejte proto lhůtu k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Insolvenční rejstřík můžeme hlídat za Vás. Máme pro to potřebné nástroje. V případě zahájení insolvenčního řízení Vás informujeme o zahájení řízení, o lhůtách pro přihlášení pohledávky a v případě zájmu Vám i pomůžeme s přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení.

Co k monitoringu insolvenčního rejstříku potřebujeme? Postačí nám jméno a přímení dlužníka, datum narození nebo rodné číslo a dále adresa dlužníka v případě, že se jedná o fyzickou osobu. U právnické osoby nám stačí její název, IČO a sídlo.

Po objednání a zaplacení služby Vás budeme kontaktovat za účelem zjištění potřebných údajů.

 

 

 

 

Monitoring insolvenčního rejstříku (právní služba)

1.200 16.000  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400