Popis vzoru či právní služby

Pořízením tohoto dokumentu získáváte vzor kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k bytové jednotce vymezené na základě občanského zákoníku, tj. vymezené po 1.1.2014 (seznatelné také z výpisu z katastru nemovitostí). Společně s tímto vzorem získáváte praktický popis, který Vám usnadní orientaci během vyplňování vzoru a následného postupu při vkladu práva do katastru nemovitostí. Popis Vám mimo výše uvedené také zjednodušeně přiblíží obecnou právní úpravu kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Úhrada kupní ceny je v tomto vzoru nastavena přímo na účet strany prodávající, tzn. není počítáno se složením kupní ceny do advokátní úschovy. V případě Vašeho zájmu o využití úschovy kupní ceny u naší advokátní kanceláře nás můžete samozřejmě kontaktovat či zvolit příplatkovou právní službu.

Kupní smlouva – prodej bytu (vymezeného dle občanského zákoníku)

1.990  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400