Popis vzoru či právní služby

V objednávce vždy uveďte Váš email a telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat a domluvit se na podrobnostech.

V souvislosti s rozsáhlým poskytováním právních služeb v oblasti nemovitostí, zajišťuje naše advokátní kancelář mimo jiné i advokátní úschovu finančních prostředků a listin (např. kupní smlouva s ověřenými podpisy pro katastr nemovitostí a návrh na vklad vlastnického práva).

Mezi obecné výhody advokátní úschovy patří zejména jistota a zvýšení bezpečnosti celého obchodu pro všechny účastníky daného obchodu. Podstatou advokátní úschovy je složení finančních prostředků na základě smlouvy o advokátní úschově uzavřené mezi schovatelem (naší advokátní kanceláří zastoupenou konkrétním advokátem), stranou oprávněnou (např. prodávajícím) a uschovatelem (např. kupujícím) na zvláštní úschovný účet advokáta, který je od počátku veden pouze pro konkrétní případ. Složené finanční prostředky jsou tak zcela odděleny od finančních prostředků advokátní kanceláře a také od finančních prostředků složených jinými uschovateli v jiných obchodech. Vedle úschovy finančních prostředků mohou být předmětem úschovy také listiny, a to zpravidla originál kupní smlouvy opatřené ověřenými podpisy smluvních stran včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Naše advokátní kancelář je řádně pojištěna na poskytování úschov finančních prostředků, a to až do výše 150 mil. Kč na jednotlivý případ. V souladu s právními předpisy vedeme evidenci úschov v elektronické knize úschov u České advokátní komory, která nad advokáty vykonává příslušný dohled. Výjimkou není ani postup při úschově finančních prostředků dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zkráceně „AML“). Při podpisu smlouvy o advokátní úschově vyplní smluvní strany souběžně tzv. AML dotazníky.

Odměna za úschovu finančních prostředků u advokátní kanceláře souvisí s výší složené částky na účet advokátní úschovy. Vyšší částka s sebou přináší vyšší odpovědnost advokáta. Nad částku 15 mil. Kč požádejte o individuální kalkulaci na legalshop@abpartners.cz.

 

 

 

Advokátní úschova – částka 10 mil Kč. až 15 mil Kč. (právní služba)

10.900  včetně DPH

Nejprodávanější vzory a služby

NÁHLED VZORU

Každý vzor obsahuje komentáře a příklady pro snadnější dokončení.

PRŮVODNÍ TIPY A VYSVĚTLIVKY

Ke každému vzoru dostanete průvodní vysvětlivky a popis kupovaného vzoru s tipy pro jeho finalizaci a následné použití.

PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

Naše profesní pojištění pro námi poskytované právní služby převyšuje obvyklé potřeby.

0 mil. Kč
Pojistný limit pro jednotlivý případ

Potřebujete řešení na míru.

Zavolejte nám +420 602 127 400