Jsme doporučovaná kancelář dle žebříčku Právnická firma roku 2023

Dosáhli jsme významného milníku – naše debutová účast na Právnické firmě roku 2023 v nádherných prostorách Paláce Žofín v Praze byla korunována úspěchem! 🥳 S hrdostí oznamujeme, že AB Partners byla oceněna jako doporučovaná kancelář ve čtyřech kategoriích – Duševní vlastnictví, Firemní compliance, Správa majetku a Zdravotnické právo.👏

Tento prestižní žebříček pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory každoročně hodnotí právnické firmy na základě expertního posouzení a my jsme vděční za tuto poctu. 🔝

Děkujeme celému našemu týmu a všem našim klientům, kteří jsou součástí naší cesty a bez nichž by tento úspěch nebyl možný!

Nová služba: Agent pro zajištění dluhopisů

⁉️ Korporátní dluhopisy jsou často vnímány jako rizikový investiční nástroj. Jako emitent je však můžete zajistit zástavním právem nebo jiným druhem zajištění, například ručitelským prohlášením. 📈 Pokud tedy nedokážete dluhopisy splatit, získají vlastníci dluhopisů své peníze zpět ze zajištění.
💡 Pro tyto účely se využívá institut agenta pro zajištění. S touto službou nyní nově přicházíme pro Vaše budoucí emise.
🔒 Úkolem agenta pro zajištění je postarat se o realizaci zajištění v případě, že emitent není schopen plnit své závazky. Agent pro zajištění musí vykonávat svou činnost s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů. Přitom je vždy vázán rozhodnutím vlastníků dluhopisů přijatým na schůzi vlastníků dluhopisů, která může i agenta kdykoliv odvolat a nahradit jej jiným.

 

Nová služba: Hlídání ochranných známek

Nová služba pro Vás ❗ Investovali jste do ochranné známky? 💰 Nebo to teprve plánujete? ™️

Klientům dlouhá léta pomáháme s jejich registrací na 🇨🇿 i 🇪🇺 úrovni. Ta Vám sice zajistí určitý stupeň ochrany, ale nezamezí registraci konkurenční známky. 📉💡

Připravili jsme novou službu hlídání konkurenčních registrací, která Vam zajistí včasnou obranu proti registraci ochranné známky, která by mohla být zaměnitelná s tou Vaší

Název

Přejít nahoru