Autorizací smlouvy advokátem se v rámci slovenského právního řádu rozumí sepsání smlouvy o převodu nemovitosti, zjištění totožnosti účastníků této smlouvy a jejich zástupců, posouzení, zda smlouva neodporuje zákonu, neobchází zákon, nepříčí se dobrým mravům, a posouzení, zda uzavřením smlouvy nedojde ke skutečnosti zakládající vznik škody.
Autorizaci smlouvy advokátem lze srovnat se sepsáním smlouvy o převodu nemovitostí formou notářského zápisu. Celý proces poskytuje několik výhod.
Důvody, proč doporučujeme autorizovat smlouvu advokátem
1. Vklad autorizované smlouvy katastrální odbor povolí ve lhůtě nejpozději do 20 dnů bez bližšího zkoumání smlouvy na katastru nemovitostí. Často se stává, že účastníci smlouvy čekají na zápis vlastnického práva i několik měsíců. Pokud smlouvu autorizuje advokát, smlouva o převodu bude zavkladována ve zrychlené lhůtě 20 dnů.
2. Autorizací smlouvy se chrání nabyvatel nemovitosti (kupující). Když smlouvu autorizuje advokát – garantuje, že se kupující nestane obětí podvodu.
3. Advokátní kancelář zajistí rovnocenný přístup k oběma účastníkům a vysvětlí jim podmínky ve smlouvě.
4. Autorizace smlouvy advokátem přináší i tu výhodu, že prodávající a kupující nemusí své podpisy ověřit notářem. Autorizování kupní smlouvy advokátem nahrazuje ověření pravosti podpisu notářem. Na Slovensku ověřují podpisy jinak pouze notáři a obecní úřady.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.