Odvody za zaměstnance

Zaměstnavatelé jsou odpovědní za odvody sociálního pojištění za své zaměstnance. To zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Z hrubé mzdy pracovníka se odvádí celkem 31,3 % na sociální pojištění – 6,5 % hradí zaměstnanec a 24,8 % zaměstnavatel. Toto pojištění se platí každý měsíc.

Dále je zaměstnavatel povinen odvádět zdravotní pojištění za své zaměstnance. Z hrubé mzdy zaměstnance je 13,5 % věnováno na zdravotní pojištění, z čehož 9 % hradí zaměstnavatel a 4,5 % zaměstnanec. I toto pojištění se platí měsíčně.

Zaměstnavatelé musí také za své zaměstnance odvádět zálohu na daň z příjmu, která činí 15 % z příjmu z práce.

Povinnosti při ukončení pracovně právního vztahu

Při ukončení pracovněprávního vztahu, ať už pracovního poměru, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci Zápočtový list a Evidenční list. Tyto dokumenty musí obsahovat informace o typu a délce zaměstnání, vykonávaných pracích, kvalifikaci, důvodech ukončení pracovního poměru, odpracovaném čase, srážkách ze mzdy a také o započitatelné době zaměstnání.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí nebo porušení povinností zaměstnavatelem můžete kontaktovat naši advokátní kancelář, případně konzultovat svou záležitost s příslušným finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, vaší zdravotní pojišťovnou nebo oblastním inspektorátem práce.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.