Bilancujeme uplynulý rok 2023

Bilancujeme rok 2023, který pro nás byl v mnohém přelomový:
📈 V roce 2023 jsme opět rostli
✅ Získali jsme ocenění jako doporučovaná kancelář žebříčku Právnická firma roku 2023 ve 4 kategoriích – Duševní vlastnictví, Firemní compliance, Správa majetku a Zdravotnické právo
✅ Přivítali jsme nové členy našeho právního týmu
✅ Investovali jsme do IT vybavení kanceláře
✅ Přispěli jsme částkou 142.000 Kč na dobročinné účely
✅ Vyvinuli jsme vlastní nástavbu software pro vymáhání pohledávek, kdy pro nás není rozhodující, zda vymáháme jednotky pohledávek či řádově stovky pohledávek
✅ Investovali jsme do licencí pro watching ochranných známek a nyní jsme schopni hlídat Vaše ochranné známky po celém světě
✅ Zapojili jsme do našich procesů právní umělou inteligenci pro vyhledávání a analýzu judikatury a tvorbu struktury právních textů
✅ Navázali jsme spolupráci s řadou advokátních kanceláří z okolních zemí
✅ Zajišťujeme právní služby TOP 3 dodavateli energií v ČR
✅ Rozšířili jsme významně právní služby na Slovensku
🔝 Stojíme na prahu roku, který přináší množství příležitostí, a jsme pevně přesvědčeni, že jich opět využijeme. Přidejte se k nám a společně se vydáme na cestu k dosažení nových úspěchů.

Zajišťovali jsme prodej největšího českého e-commerce veletrhu Czech On-line Expo

Na české e-commerce scéně se udála velká změna.

Jan Kalianko prodal největší český e-commerce veletrh Czech On-line Expo. Jsme rádi, že jsme mu mohli poskytnout právní podporu v této transakci, která zahrnovala nejen převod podílů, ale také zajištění přeměny společnosti.  

Z našeho týmu právní poradenství zajišťovali Jan Ambrož a Michaela Růžičková. 

Jsme doporučovaná kancelář dle žebříčku Právnická firma roku 2023

Dosáhli jsme významného milníku – naše debutová účast na Právnické firmě roku 2023 v nádherných prostorách Paláce Žofín v Praze byla korunována úspěchem! 🥳 S hrdostí oznamujeme, že AB Partners byla oceněna jako doporučovaná kancelář ve čtyřech kategoriích – Duševní vlastnictví, Firemní compliance, Správa majetku a Zdravotnické právo.👏

Tento prestižní žebříček pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory každoročně hodnotí právnické firmy na základě expertního posouzení a my jsme vděční za tuto poctu. 🔝

Děkujeme celému našemu týmu a všem našim klientům, kteří jsou součástí naší cesty a bez nichž by tento úspěch nebyl možný!

Nová služba: Agent pro zajištění dluhopisů

⁉️ Korporátní dluhopisy jsou často vnímány jako rizikový investiční nástroj. Jako emitent je však můžete zajistit zástavním právem nebo jiným druhem zajištění, například ručitelským prohlášením. 📈 Pokud tedy nedokážete dluhopisy splatit, získají vlastníci dluhopisů své peníze zpět ze zajištění.
💡 Pro tyto účely se využívá institut agenta pro zajištění. S touto službou nyní nově přicházíme pro Vaše budoucí emise.
🔒 Úkolem agenta pro zajištění je postarat se o realizaci zajištění v případě, že emitent není schopen plnit své závazky. Agent pro zajištění musí vykonávat svou činnost s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů. Přitom je vždy vázán rozhodnutím vlastníků dluhopisů přijatým na schůzi vlastníků dluhopisů, která může i agenta kdykoliv odvolat a nahradit jej jiným.

 

Přejít nahoru