Zajišťovali jsme prodej největšího českého e-commerce veletrhu Czech On-line Expo

Na české e-commerce scéně se udála velká změna.

Jan Kalianko prodal největší český e-commerce veletrh Czech On-line Expo. Jsme rádi, že jsme mu mohli poskytnout právní podporu v této transakci, která zahrnovala nejen převod podílů, ale také zajištění přeměny společnosti.  

Z našeho týmu právní poradenství zajišťovali Jan Ambrož a Michaela Růžičková. 

Novela zákona o ochraně spotřebitele – část II: Povinnosti podnikatele při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V minulém díle (dostupný zde) jsme přiblížili mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z pohledu spotřebitele. V této části Vám nastíníme základní povinnosti podnikatele vyplývající z novely zákona o ochraně spotřebitele.

(Pokračování textu…)

Novela zákona o ochraně spotřebitele – část I: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dne 1.2.2016 nabyla účinnosti druhá část novely, která do zákona o ochraně spotřebitele zapracovává požadavky evropských předpisů týkající se alternativního řešení sporů (ADR) ve věcech spotřebitelů a dále nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

(Pokračování textu…)

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nové stanovisko k umístění kamerových systémů v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal dne 22.1.2016 nové stanovisko pod č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech, které nahrazuje dřívější stanovisko Úřadu týkající se této problematiky vydané pod č. 1/2008. Nové stanovisko Úřadu se vztahuje na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím záznamového kamerového systému a reflektuje současný vývoj rozhodovací praxe soudů, jakož i vlastních poznatků Úřadu z jeho kontrolní činnosti.

(Pokračování textu…)

Přejít nahoru