Novela zákona o ochraně spotřebitele – část II: Povinnosti podnikatele při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V minulém díle (dostupný zde) jsme přiblížili mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z pohledu spotřebitele. V této části Vám nastíníme základní povinnosti podnikatele vyplývající z novely zákona o ochraně spotřebitele.

(Pokračování textu…)

Novela zákona o ochraně spotřebitele – část I: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dne 1.2.2016 nabyla účinnosti druhá část novely, která do zákona o ochraně spotřebitele zapracovává požadavky evropských předpisů týkající se alternativního řešení sporů (ADR) ve věcech spotřebitelů a dále nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

(Pokračování textu…)

Přejít nahoru