V období od 1. listopadu do 31. března lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N (tj. motorové vozidlo, které má nejméně čtyři kola a používá se pro dopravu osob nebo nákladu) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  • lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

V takovém případě je povinné použití zimních pneumatik u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.

Shora uvedené však neplatí pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Zimní pneumatiky podle citovaného zákona musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

Závěrem však upozorňujeme, že značka č. C 15a „Zimní výbava“ na vybraných úsecích přikazuje řidiči motorového vozidla bezpodmínečnou povinnost použití zimních pneumatik v období od 1. listopadu do 31. března bez ohledu na aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Příkaz vyplývající z této dopravní značky nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, ale ukončuje jej až dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b). Pod značkou „Zimní výbava“ může být umístěna dodatková tabulka „Text“ (č. E 13) s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Šťastnou cestu.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.