Nejen pro začínající podnikatele je v současné době jednoznačně nejvíce využívaným typem právnické osoby společnost s ručením omezeným (dále jen „S.R.O.“). Jak nákladná pro vás můžet být tato varianta v počátcích vašeho podnikání?

Na následujících dvou modelových příkladech si ukážeme, jaké náklady se pojí se založením S.R.O. se dvěma společníky a základním kapitálem 20.000,- Kč, jež je splacen peněžitými vklady. Uvedené příklady jsme zvolili proto, že se s nimi v praxi setkáváme nejčastěji.


Příklad č. 1

Za předpokladu, že budou splněny následující podmínky pro založení S.R.O., které přinesla shora uvedená novela zákona o soudních poplatcích o tzv. 100 eurové společnosti:

  • zakladatelské právní jednání (tj. v našem případě společenská smlouva) sepsané formou notářského zápisu bude obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích;
  • vkladová povinnost bude splněna peněžitými vklady;
  • notář, který notářský zápis o zakladatelském právním jednání sepsal, provede také na žádost zakladatelů přímý zápis S.R.O. do obchodního rejstříku;

budou náklady na založení nové S.R.O. přibližně následující:

a) 2.000,- Kč za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání;
b) 200,- Kč za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu v rozsahu 2 stran;
c) 1.000,- Kč za osvědčení pro prvozápis S.R.O. do obchodního rejstříku;
d) 300,- Kč za přímý zápis S.R.O. do obchodního rejstříku ze strany notáře;
e) 200,- Kč za dva výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických osob;
f) 100,- Kč za výpis z katastru nemovitostí;
g) 60,- Kč za ověřování podpisů;
h) 1.000,- Kč správní poplatek za ohlášení živnosti (např. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) a vydání živnostenského oprávnění.

Celkem tedy cca 4.860,- Kč bez DPH. Na základě novely zákona o soudních poplatcích tedy došlo k osvobození od placení soudního poplatku ve výši 2.700,- Kč za přímý zápis S.R.O. do obchodního rejstříku ze strany notáře a snížení odměny notáře za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání na částku 2.000,- Kč.


Příklad č. 2:

Pokud při založení S.R.O. nebudou splněny shora uvedené podmínky a zakladatelé si budou např. ve společenské smlouvě chtít upravit odlišně od zákona způsob rozhodování na valné hromadě, různé druhy podílů, nepeněžité vklady apod., nebude možné aplikovat ustanovení shora uvedené novely zákona o soudních poplatcích a náklady na založení nové S.R.O. budou přibližně následující:

a) 4.700,- Kč za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání;
b) 600,- Kč za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu v rozsahu 6 stran;
c) 1.000,- Kč za osvědčení pro prvozápis S.R.O. do obchodního rejstříku;
d) 2.700,- Kč soudní poplatek v případě přímého zápisu S.R.O. do obchodního rejstříku ze strany notáře (pokud by zakladatelé podávali návrh na zápis S.R.O. do obchodního rejstříku sami, museli by uhradit soudní poplatek ve výši 6.000,- Kč);
e) 300,- Kč za přímý zápis S.R.O. do obchodního rejstříku ze strany notáře;
f) 200,- Kč za dva výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických osob;
g) 100,- Kč za výpis z katastru nemovitostí;
h) 60,- Kč za ověřování podpisů;
i) 1.000,- Kč poplatek za ohlášení živnosti (např. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) a vydání živnostenského oprávnění.

Celkem tedy cca 10.660,- Kč bez DPH.


Budoucí zakladatelé S.R.O. by měli dále počítat s tím, že ve shora uvedených nákladech ještě není započtena případná odměna advokáta za přípravu veškeré smluvní dokumentace a zastupování zakladatelů při zakládání nové S.R.O.

Naše advokátní kancelář je připravena svým klientům poskytnout kompletní právní poradenství a služby v oblasti práva obchodních společností, a to zejména přípravu veškeré smluvní dokumentace včetně rychlého a bezstarostného založení nové obchodní společnosti.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.