Současné vlastníky a především nabyvatele bytových jednotek překvapí od 1. 11. 2019 příjemná změna v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň, upravená zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen “zákonné opatření”), doznala počátkem listopadu výrazné změny v oblasti osvobození od této daně. Novela tohoto zákonného opatření se zaměřuje na § 7 zákonného opatření, jenž upravuje věcná osvobození u nových staveb.

Do konce měsíce října roku 2019 připouštěla současná právní úprava dle § 7 odst. 1) zákonného opatření osvobození u prvního úplatného nabytí vlastnického práva pouze u:

  1. pozemků nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  2. dokončené nebo užívané stavby rodinného domu,
  3. dokončené nebo užívané jednotky v bytovém domě, která
    • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
    • na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Novela rozšiřuje rozsah osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí pro bytové jednotky dokončené nebo užívané v rodinném domě. Od listopadu letošního roku tak mohou „prvonabyvatelé“ bytových jednotek vzniklých v rodinných domech počítat se stejným osvobozením jako v případě „prvonabyvatelů“ bytových jednotek bytových domů. Tato na první pohled kosmetická vsuvka přináší do zákonného opatření natolik potřebné a dlouho očekávané vyvážení celé situace.

Změna obsažená v § 7 odst. 1) zákonného opatření se přenesla taktéž i do odst. 2) téhož ustanovení, ve kterém je uvedena časová podmínka tohoto osvobození, která z hlediska její délky nedoznala žádné změny. I tak nadále platí, že nabytí vlastnického práva k nemovité věci podle prvního odstavce je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívání předmětných nemovitých věcí, nově tedy i jednotky v rodinném domě.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.