⁉️ Korporátní dluhopisy jsou často vnímány jako rizikový investiční nástroj. Jako emitent je však můžete zajistit zástavním právem nebo jiným druhem zajištění, například ručitelským prohlášením. 📈 Pokud tedy nedokážete dluhopisy splatit, získají vlastníci dluhopisů své peníze zpět ze zajištění.
💡 Pro tyto účely se využívá institut agenta pro zajištění. S touto službou nyní nově přicházíme pro Vaše budoucí emise.
🔒 Úkolem agenta pro zajištění je postarat se o realizaci zajištění v případě, že emitent není schopen plnit své závazky. Agent pro zajištění musí vykonávat svou činnost s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků dluhopisů. Přitom je vždy vázán rozhodnutím vlastníků dluhopisů přijatým na schůzi vlastníků dluhopisů, která může i agenta kdykoliv odvolat a nahradit jej jiným.

 

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.