Kdo má nárok?

Zaměstnanci (v pracovním poměru i pracovníci vykonávající práci na základě dohody o provedené práce či pracovní činnosti, pokud v předcházejících 3 měsících bylo z dohody odvedeno nemocenské pojištění), kteří nemohou docházet do zaměstnání z důvodu ošetřování nebo péče:

  • dítěte do 10 let věku,
  • bez věkového omezení u nezaopatřených dětí účastnících školní docházky závislých na péči jiné osoby (již od I. stupně),
  • osoby starší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby, využívající služby denních, týdenních stacionářů či obdobných zařízeních,
  • dítěte, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Na co mám nárok?

Podpora v rámci ošetřování člena rodiny činí 60 % denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč/den, a to po celou dobu trvání mimořádných opatření.

Jak mám postupovat?

Zaměstnanec musí nejprve informovat zaměstnavatele (telefonicky, e-mailem či jiným prokazatelným způsobem), že nastupuje na ošetřovné. Následně zaměstnanec vyplní formulář, který bude koncem příštího týdne, tj. do 25.10., dostupný na ePortálu ČSSZ včetně dalšího postupu, a tento vyplněný formulář předá svému zaměstnavateli.

Kdy ošetřovné dostanu?

O ošetřovné může zaměstnanec žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tzn. že na začátku měsíce listopadu bude zaměstnanec žádat o ošetřovné za měsíc říjen. Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení.

Změnilo se něco od jara?

Zaměstnanec nově nemusí dokládat o potvrzení o uzavření školy. Naproti tomu bude opět možné se neomezeně střídat v péči o dítě pouze s jednou osobou a stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudete moci střídat v průběhu stejného dne.

Odebírejte newsletter

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování naleznete zde.