Tým Advokátní kanceláře Ambrož & Bílý

Petr Bílý

Advokát a zakládající partner

Petr Bílý je členem České advokátní komory a zakládajícím partnerem Advokátní kanceláře Ambrož & Bílý.

Pracovní zkušenosti

Petr se v advokacii aktivně pohybuje od roku 2011. Během své dosavadní praxe působil v předních pražských a plzeňských advokátních kancelářích s mezinárodní klientelou.

Specializace

Petr se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti zastupování klientů před soudy a správnímí orgány v rámci sporné i nesporné agendy, práva obchodního, insolvenčního, občanského, přestupkového a trestního. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti nemovitostí, bytového práva a zejména bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Ve své dosavadní praxi se také věnoval pojistnému právu.

Jazykové znalosti

Petr hovoří plynně anglicky a částečně německy.

Jan Ambrož

Advokát a zakládající partner

Jan Ambrož je členem České advokátní komory a zakládajícím partnerem Advokátní kanceláře Ambrož & Bílý.

Pracovní zkušenosti

Jan se v advokacii aktivně pohybuje od roku 2011. Má zkušenosti jak z předních advokátních kanceláří specializujících se na korporátní klientelu, tak z kanceláří zaměřených na generální praxi.

Specializace

Jan se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a insolvenčního. Má rozsáhlé zkušenosti s ochranou autorského práva a práv průmyslových, zejména ochranných známek, patentů a užitných vzorů, a to jak na tuzemské, tak i mezinárodní úrovni. Značné zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů při řešení sporů před soudy. Ve své dosavadní praxi se také věnoval právu životního prostředí.

Jazykové znalosti

Jan hovoří plynně anglicky a částečně německy.

Jsme připraveni Vám okamžitě poskytnout právní služby na profesionální úrovni.