O našem týmu Jan Ambrož

Advokát a partner

<h4>Pracovní zkušenosti</h4>

Jan se v advokacii aktivně pohybuje od roku 2011. Má zkušenosti jak z předních advokátních kanceláří specializujících se na korporátní klientelu, tak z kanceláří zaměřených na generální praxi.

<h4>Specializace</h4>

Jan se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva obchodního, občanského a insolvenčního. Má rozsáhlé zkušenosti s ochranou autorského práva a práv průmyslových, zejména ochranných známek, patentů a užitných vzorů, a to jak na tuzemské, tak i mezinárodní úrovni. Značné zkušenosti má rovněž se zastupováním klientů při řešení sporů před soudy. Ve své dosavadní praxi se také věnoval právu životního prostředí.

<h4>Jazykové znalosti</h4>

Jan hovoří plynně anglicky