ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

Ohodnoťte naše služby způsobem, jaký vám bude vyhovovat. Odměnu společně s vámi dohodneme podle konkrétní situace a náročnosti věci.

Nejčastěji sjednávané typy odměn

1. Hodinová sazba
Odměna se vypočítá znásobením sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb.

Tento typ odměny je v advokátní praxi jedním z nejčastějších. Výši hodinové sazby stanovujeme vždy pro konkrétní kauzu dle následujících kritérií:

 • Obtížnost a odbornost skutkových i právních problémů spojených s případem
 • Potřeba speciálních znalostí, zkušeností, pověsti a schopností advokáta
 • Hodnota věci, které se poskytované právní služby týkají
 • Časové požadavky klienta na vyřízení případu
 • Časové nároky spojené s vyřízením případu
 • Povaha a doba trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb
 • Pravděpodobnost, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných případů

2. Paušální částka za právní službu
Odměna za jednorázové služby (fee per service), kdy se výše ceny dohodne za vyřízení celého případu na klíč.

Na základě námi odhadnuté časové náročnosti případu stanovíme odměnu. Předem tak víte, kolik vás bude vyřízení celé záležitosti stát.

3. Měsíční paušální sazba
Odměna vychází z hodinové sazby naší kanceláře násobené odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc.

Tento typ odměny sjednáváme s klientem vždy předem. Hodí se například obchodním společnostem, které potřebují dlouhodobě dopředu plánovat výdaje za právní služby. Zvládnou tak v případě většího rozsahu předpokládaných hodin dosáhnout značných úspor.

4. Podíl na hodnotě věci
Odměna se stanoví smluveným podílem na hodnotě věci či jiného předmětu právních vztahů.

Ve chvíli, kdy lze snadno zjistit nebo odhadnout hodnotu věci, odměna se může stanovit například za kompletní právní servis související s převodem vlastnictví k nemovitosti (určité procento z celkové ceny nemovitosti).

Výše odměny lze takto stanovit také za jeden úkon právní služby. Celková odměna je poté násobkem počtu vykonaných úkonů a sjednané odměny za jeden takovýto úkon vycházející z hodnoty věci.

5. Advokátní tarif
Celková odměna se vypočítává jako násobek odměny za jeden úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů, které ve věci vykonáme.

Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tzv. tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci. Počet úkonů právní služby závisí na složitosti právního případu. Za úkon právní služby se považuje například:

 • Převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
 • Sepsání žaloby
 • Další porada s klientem přesahující jednu hodinu
 • Sepsání právního rozboru věci
 • Sepsání listiny o právním úkonu (typicky smlouvy)
 • Jednání s protistranou (každé dvě započaté hodiny)
 • Účast při úkonu správního nebo jiného orgánu (každé dvě započaté hodiny)

Základním předpisem regulujícím ceny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif). Dle advokátního tarifu může být cena za služby určena jako tzv. mimosmluvní odměna, jejíž sazby jsou obsaženy v § 7 advokátního tarifu, nebo může dojít ke sjednání tzv. odměny smluvní.

Zajímá vás, jakou částku máte očekávat za váš případ? Napište nám, sdělíme vám bližší odhad.

Daň z přidané hodnoty

Jsme plátci DPH.

Informace pro spotřebitele

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Jsme připraveni Vám okamžitě poradit. Napište nám a my se vám ozveme zpět.