ODDLUŽENÍ

Máte dluhy? Nezvládáte je řádně a včas splácet? Nabíhají vám penále? Hrozí vám exekuce?

Nabízíme vám možnost, jak se dostat z dluhové pasti a vyřešit tak vaší finanční situaci. Možností pro vás může být oddlužení dle insolvenčního zákona.

Co je oddlužení?

Oddlužení nebo také tzv. osobní bankrot je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka. Cílem oddlužení je legální cestou umožnit dlužníkovi nový začátek spokojeného života bez dluhů a zároveň ho motivovat k aktivnímu zapojení do umořování svých dluhů. V rámci oddlužení je dlužník povinen uhradit alespoň 30 %  pohledávek nezajištěných věřitelů s tím, že zajištění věřitelé jsou uspokojováni ze zajištěného majetku.

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení?

Mezi hlavní výhody oddlužení patří:

  • Přerušují se probíhající soudní řízení a exekuce
  • V případě zahájení insolvenčního řízení nesmí exekutor prodat vaši nemovitost
  • Znáte přesnou výši dlužných částek
  • Vaše dluhy nadále nenarůstají o úroky a smluvní pokuty
  • Vaše dluhy mohou klesnout až o 70%
  • Při splnění podmínek oddlužení dochází k odpuštění zbylých dluhů

Naše služby

Nespoléhejte se na pochybná „oddlužovací centra“ a využijte pomoci advokáta. Jako advokáti jsme profesionálové ve svém oboru a zároveň jsme pojištěni pro případ, že by našemu klientovi vznikla škoda. Každý advokát je navíc zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory, která nad advokáty ze zákona vykonává dohled.

Nezávazně nás kontaktujte!