Za jakých podmínek jsou povinné zimní pneumatiky od 1. listopadu?

V období od 1. listopadu do 31. března lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N (tj. motorové vozidlo, které má nejméně čtyři kola a používá se pro dopravu osob nebo nákladu) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Jak je to s revizemi kotlů na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje každému provozovateli stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (dále jen „kotel na tuhá paliva“), provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Seminář Právo pro realitní makléře I.

Dovolujeme si Vás pozvat na celodenní seminář Právo pro realitní makléře I. Do konce tohoto roku je seminář plánován ve dvou termínech 8.12.2016 a 20.12.2016 vždy v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. Seminář se uskuteční v prostorách naší advokátní kanceláře a jeho kapacita je omezena, neváhejte proto vyplnit kontatní formulář pro rezervaci místa.


Pomůžeme vám s vymáháním a správou pohledávek

Naše kancelář vám poskytne správu pohledávek na nejvyšší úrovni. Nezáleží, zda za námi přijdete s jednou pohledávkou či nám předáte kompletní správu vašich pohledávek. Vymáhání pohledávek provádíme po celé České republice.

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nové stanovisko k umístění kamerových systémů v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydal dne 22.1.2016 nové stanovisko pod č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech, které nahrazuje dřívější stanovisko Úřadu týkající se této problematiky vydané pod č. 1/2008. Nové stanovisko Úřadu se vztahuje na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím záznamového kamerového systému a reflektuje současný vývoj rozhodovací praxe soudů, jakož i vlastních poznatků Úřadu z jeho kontrolní činnosti.