O našem týmu Petr Bílý

Advokát a partner

<h4>Pracovní zkušenosti</h4>

Petr se v advokacii aktivně pohybuje od roku 2011. Během své dosavadní praxe působil v předních pražských a plzeňských advokátních kancelářích s mezinárodní klientelou.

<h4>Specializace</h4>

Petr se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti zastupování klientů před soudy a správnímí orgány v rámci sporné i nesporné agendy, práva obchodního, insolvenčního, občanského, přestupkového a trestního. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti nemovitostí, bytového práva a zejména bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Ve své dosavadní praxi se také věnoval pojistnému právu.

<h4>Jazykové znalosti</h4>

Petr hovoří plynně anglicky.