O našem týmu Klára Nezkusilová

Advokátka

Pracovní zkušenosti

Klára vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2004) a získala titul Mgr. V průběhu vysokoškolského studia se Klára zaměřila na problematiku sociálně-právní ochrany dětí a obchodování se ženami. Své teoretické znalosti této problematiky obohatila o praktické zkušenosti získané praxí v neziskové organici La Strada Česká republika, o.p.s.

Po ukončení studia na Právnické fakultě vykonávala Klára koncipientskou praxi se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a právo trestní.

V současné době je Klára společníkem advokátní kanceláře Nezkusilová – Benešová. Klára se vedle své profese aktivně věnuje publikační činnosti a přípravě školení pro obchodní i neziskový sektor.

Specializace

Klára se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy), práva směnečného a šekového (uplatnění nároků ze směnek a šeků), insolvenčního práva (zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení, osobní bankrot) a trestního práva (majetková trestná činnost).

Jazykové znalosti

Klára hovoří plynně anglicky.