O našem týmu Kateřina Kabelíková

Advokátní koncipientka

Pracovní zkušenosti

Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2017) a získala titul Mgr. V průběhu vysokoškolského studia Kateřina absolvovala stáže na civilním a trestním úseku obvodních soudů v Praze a současně vykonávala právní praxi v advokátní kanceláři, při níž poskytovala právní podporu advokátům a advokátním koncipientům.

Při studiu se Kateřina zaměřila na obchodní právo závazkové a dále na právo trestní, zejména pak na problematiku zjišťování a postihu trestných činů souvisejících se zneužíváním návykových látek.

V současné době je Kateřina advokátní koncipientkou advokátní kanceláře AB PARTNERS.

Specializace

Kateřina se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (smluvní agenda, nemovitostní právo, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví), obchodního práva (zakládání společností, komplexní právní servis obchodním korporacím i podnikatelům, převody obchodních podílů, vymáhání pohledávek), trestního práva, rodinného práva (rozvod manželství, vypořádání majetkových poměrů, úprava poměrů k nezletilým dětem, předmanželské smlouvy).

Jazykové znalosti

Kateřina hovoří plynně anglicky a španělsky.