O našem týmu Eva Benešová

Advokátka

Pracovní zkušenosti

Eva vystudovala Právnickou fakultu ZČU v Plzni (2012). V průběhu vysokoškolského studia absolvovala roční stipendijní pobyt v rámci programu Sokrates/Erasmus v SRN (Universität in Passau 2010/2011), na jehož konci získala osvědčení o základních znalostech občanského práva – Urkunde über die deutschen Grundkenntnisse des BGB. V roce 2014 získala na téže univerzitě akademický titul LL.M. v rámci programu Deutsches Recht für ausländische Studierende.

Po ukončení studia na Právnické fakultě vykonala Eva tříměsíční pracovní stáž v rámci programu Leonardo v SRN (Passau). Program pracovního pobytu byl zaměřen na právní pomoc německy hovořícím klientům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na území České republiky.

Eva v roce 2015 ukončila rigorózní řízení na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a získala titul JUDr.

V současné době je Eva doktorandem Právnické fakulty ZČU v Plzni a společníkem advokátní kanceláře Nezkusilová – Benešová. Eva aktivně publikuje pro periodika nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. a přednáší na Právnické fakultě v Plzni.

Specializace

Eva se ve své právní praxi zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti práva občanského (právo obchodních korporací, likvidace společností, veřejné zakázky, nekalá soutěž), pracovního práva (podpora malým a středním firmám, příprava smluvních dokumentů – pracovní smlouvy, vnitřní předpisy a směrnice, náhrady škody), práva průmyslového vlastnictví a IT práva (autorské právo, ochranné známky apod.) a mediace (mimosoudní řešení sporů).

Jazykové znalosti

Eva hovoří plynně anglicky a německy.